Nuo lapkričio 1 d. draudžiama atsiskaityti grynaisiais pinigais, jeigu pinigų suma viršija 5000 EUR. VMI jau pateikė savo poziciją. Esminės reglamentavimo ir taikymo sąlygos:

 1. Draudimas mokėti grynaisiais pinigais, kai mokėjimo suma viršija 5000 EUR, taikomas visiems – tiek juridiniams, tiek fiziniams asmenims.
 2. Draudimas galioja ir mokėjimams tarp šeimos narių bei artimųjų.
 3. Ribojimas taikomas visiems be išimties sandoriams – pirkimo, dovanojimo, paskolos, nuomos, rangos ir tt., taip pat bet kokiems atsiskaitymams, įskaitant atsiskaitymams pagal sąskaitą-faktūrą, dividendų išmokėjimą, kt.
 4. Jeigu sandoris tęstinis, visi mokėjimai pagal jį sumuojami. Pvz., jeigu nuomos mokestis yra 1000 eur/mėn., pagal nuomos sutartį grynais bus galima sumokėti tik 5000 eur, visi kiti mokėjimai turės būti atliekami pavedimu.
 5. SVARBU: draudimas netaikomas sandoriams, sudarytiems iki 2022-11-01. Tai yra, jeigu mokėjimai vykdomi jau galiojant draudimui (po 2022-11-01), bet pagal sandorį, sudarytą iki 2022-11-01, mokėjimo grynaisiais pinigais ribojimas netaikomas. Pvz., jeigu pagal iki 2022-11-01 sudarytą sandorį yra įsipareigojimas sumokėti 100 000 EUR, ši suma ir po 2022-11-01 gali būti sumokama grynaisiais pinigais.
 6. Jeigu po 2022-11-01 bus atliktas bet koks senojo sandorio pakeitimas (pvz., pratęstas terminas, kt.), tai bus laikoma nauju sandoriu ir jam bus taikomas ribojimas atsiskaityti grynaisiais pinigais suma, viršijančia 5000 eur.
 7. Jeigu sandorio kaina mokama vienu metu, mokėjimas neskaidomas ir draudžiama sumokėti 5000 EUR grynais, o likusią dalį pavedimu. Tokiu atveju visa sandorio kaina mokama pavedimu. Tačiau jeigu sandoryje kainos mokėjimas yra išskaidytas į dalis, kai viena mokėjimo dalis neviršija 5000 EUR, ji gali būti sumokama grynaisiais pinigais, o likusios dalys – pavedimu. VMI tikrins, ar mokėjimų/pirkimų skaidymai nėra dirbitiniai, siekiant išvengti ribojimo atsiskaityti grynaisiais pinigais.
 8. Darbo užmokestis, dienpinigiai, komandiruotės išlaidų kompensacijos ir visos išmokos, susijusios su darbu, nepriklausomai nuo sumos (gali būti ir mažiau nei 5000 EUR), privalo būti mokamos pavedimu. Tokiems mokėjimams taikomas LR darbo kodeksas, o ne LR atsiskaitymų grynaisiais pinigais ribojimo įstatymas.
 9. Kas gali nutikti, jeigu nesilaikote draudimo ir toliau mokate grynais pinigais didesnėmis nei 5000 eur sumomis:
  • Skiriama bauda nuo 100 eur iki 3000 eur (priklausomai nuo aplinkybių). Bauda skiriama tiek priėmusiam, tiek gavusiam pinigus. Juridinio asmens vadovas už pažeidimą baudžiamas asmeniškai. Baudą skirs VMI arba FNTT.
  • Turto įsigijimo ir pajamų gavimo šaltiniai negalės būti pagrindžiami dokumentais, pagal kuriuos buvo vykdomi atsiskaitymai, pažeidžiant ribojimą mokėti grynais, kai suma viršija 5000 Eur.
  • Jeigu įmonė priims ar gaus grynųjų pinigų sumą, viršijančią 5000 EUR, ir įmonės vadovas už šį pažeidimą gaus baudą, didesnę nei 1500 eur, tai:
   1. VMI įgys teisę apskaičiuoti įmonės mokesčius ne už paskutinių 3 metų laikotarpį, o už 5 metų laikotarpį;
   2. Įmonei bus draudžiama dalyvauti viešuosiuose pirkimuose;
   3. Įmonei galės būti panaikintas paramos gavėjo statusas.
 10. Labai išimtiniais atvejais, kai nebus galimybės atlikti pavedimo (sutrikusi interneto veikla, elektroninio parašo veikimas, kt) ir šalys turės tai patvirtinančius įrodymus, bus galima atsiskaityti grynais pinigais ir sumomis, didesnėmis nei 5000 EUR.